PŘEJDI NA…

Obecné informace

Seznam kapitol

Obsah novel

Postavy

OBECNÉ INFORMACE:

Autor: Yu Wo (御我); Ilustrátor novely: Ya Sha

POPIS SÉRIE:

Jsem rytíř. Přesněji, jsem Sluneční rytíř z Chrámu Boha Světla.

Chrám Boha Světla uctívá a slouží Bohu Světla, a jeho víra je jednou ze tří nejrozšířenějších na zdejším kontinentu.

Jak celý kontinent ví, Chrám Boha Světla má dvanáct Svatých rytířů, a každý z nich má svou vlastní unikátní osobnost a rysy.

Být Slunečním rytířem znamená mít zářivě zlatavé vlasy, nebesky modré oči, soucitnou náturu a oslnivý úsměv.

„Milosrdný Bůh Světla vám odpustí vaše hříchy.“

Tu větu jsem už musel pronést snad milionkrát za svou dobu ve funkci Slunečního rytíře.

Avšak, mým největším životním přáním je být schopen stoupnout si před celý kontinent a řvát „K čertu s vaším ‚celý kontinent ví‘! Tenhle Sluneční rytíř se necítí na to usmívat se! Já prostě nechci odpustit těm odpadům lidstva! Já prostě chci opepřit své věty o ‚K****‘!“

Naneštěstí, i do tohoto dne, stále se usmívám, zatímco prohlašuji „Milosrdný Bůh Světla vám odpustí vaše hříchy.“

DETAILY:

Legenda o Slunečním rytíři je dokončená série napsaná Yu Wo, která obsahuje 8 knih, z nichž ta poslední byla vydána v listopadu 2011. Několik krátkých komiksů (skript od Yu Wo, kresba Ya Sha) bylo vydáno spolu s knihami 4,5 a 6 jako doprovodné kousky k hlavní sérii.

—————————————————
Jestliže máte čas, proč dole nezanechat komentář s hodnocením této série?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *