Legenda o Slunečním rytíři K1Prolog – O náboženstvích

Legenda o Slunečním rytíři Kniha 1: Úvod do rytířské teorie

Originální čínská novela od: 御 我 (Yu Wo)


Prolog: O náboženstvích – přeloženo North

Tento kontinent je plný náboženství.

Na tomto kontinentu „bůh“ není nějaká chatrná a pochybná existence či jméno, které by se používalo při zvolání o pomoc. Zde jsou bohové opravdoví a několik jich skutečně existuje.

Někteří z nich jsou velice slabí. Samozřejmě, když říkáme „slabí“ myslíme podle měřítek bohů. Jiní bohové jsou zase mimořádně silní. Sílu boha nejvíce určuje zbožnost jeho věřících, počet věřících je mnohdy rozhodujícím faktorem, který určuje, jak silný nebo jak slabý daný bůh je.

Jako takoví, bohové mnohdy připomínají gangstery bojující o území, při své zoufalé snaze rozšířit vliv svého náboženství.

Nicméně, jestliže by kvůli rozšiřování vlivu svého náboženství měli bohové lehkomyslně používat svoji sílu na kontinentě a začínat rozpory s jinými bohy, netrvalo by to dlouho, než by zanikl celý kontinent.

Aby se předešlo této situaci, ti nejmocnější bohové mezi sebou stanovili “Smlouvu bohů“. Všem bohům bylo tímto zakázáno přímé používání jejich sil na kontinentu. Jejich jedinou možností bylo vložit svou sílu do některých svých uctívačů, kteří by ji ovládali namísto nich.

Díky tomuto začala vzkvétat velká množství náboženství.

Jedním z nejznámějších náboženských směrů ze všech je víra v Boha Světla, spravována Církví Boha Světla. Přestože Církev Boha Světla již není tak známá a vlivná jako bývala, vzhledem k rozrůstající se moci Boha Války a Boha Stínů, je to stále tak, jak říkají: Mrtvý velbloud je pořád větší než kůň. A tak, i když už není tak rozšířené jako předtím a každoročně klesá počet věřících, deset z deseti lidí stále jmenuje náboženství Světla, když se jich zeptáte na nejstarší a nejtradičnější víru ze všech.

Všichni vědí, že nejznámějším znakem náboženství Světla je dvanáct svatých rytířů, jejichž pozice jsou předávány napříč generacemi.

Nejslavnější z nich, kterého všichni znají – a je jedno, jestli jsi přívrženec Boha Světla nebo tříleté dítě – je ten, kterého přezdívají mužem, jež je nejblíže tomu, co nazýváme dokonalostí samou – Sluneční rytíř.

Sluneční rytíř je vůdcem dvanácti svatých rytířů, mluvčím Boha Světla, stále nosí milý úsměv, jež září stejně jako slunce. Má soucitné srdce, je přesvědčen, že všichni lidé jsou ve své podstatě dobří, a nikdy by nezanevřel na žádnou lidskou duši.
Více než jakýkoli jiný Sluneční rytíř, je ten z třicáté osmé generace považován za prototyp dokonalosti. Bylo dokonce řečeno, že je vtělením samotného Boha Světla a na pokrytí všech jeho zážitků by bylo třeba přinejmenším pět dlouhých eposů.

Poslal temného rytíře Smrti zpět do propasti a porazil zlou nesmrtelnou čarodějnici. Nesmíme zapomenout, že také zabil draka, zachránil princeznu, a zničil velkého krále démonů…

Přesně tak! Tato kniha je o Slunečním rytíři třicáté osmé generace.

Nyní se pojďte společně s námi přesvědčit o jeho báječných dobrodružstvích. Vše to začalo první konverzací mezi tehdy malým Slunečním rytířem, třicátým osmým v pořadí, a jeho velkým učitelem, Slunečním rytířem třicátým sedmým…

„Dítě, od tohoto dne dál, jsi budoucí nástupce na pozici Slunečního rytíře. Po dobu, co budeš stát pevně, tváří v tvář soužení, co bude tvá odvaha růst s každou překážkou, na kterou narazíš, a budeš bránit svou rytířskou čest, tak navzdory jakýmkoliv obtížím či pokušením, kterým se postavíš, získáš ode mne titul Slunečního rytíře toho dne, kdy nabudeš věku.“

„Učiteli, mohu změnit své rozhodnutí?“

„Ne!“

„Proč?“

„Protože jsem zapomněl vybrat náhradního kandidáta na Slunečního rytíře.“

„…“

[Legenda o Slunečním rytíři Kniha 1. konec Prologu]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *